top of page

                   ART  HILDA  OLSON 1832-1916

IMG_2266%20(2)_edited.png
IMG_2733_edited.jpg

HILDA OLSON  (English & Svenska)

Hilda was Göran's grandfathers-grandfathers sister.

HILDA OLSON she was born in 1832 in Nykarleby and died & was buried in 1916 in London.

Her family had clear artistic talents. Both her brother Oskar and his son Fritz painted, the former better than the latter according to Topelius. Hilda grew up in Nykarleby before the fire. She has depicted the city and some of its inhabitants in preserved notes but above all in her paintings drawings and watercolors.

These depict views and places of the old Nykarleby in an almost naive way, while her caricatures accurately characterize contemporary city dwellers. In the late 1850s she moved to Helsinki to study painting at the Finnish Art Association's school. In March 1958 she participated with three original paintings and twenty copies in the association's first competition and received the smaller prize (10 ducats). She now received from Professor Alex von Nordman commissioned to draw and draw objects of natural history interest. She had learned English at home from Oskar Olson and in 1852 received a translation adopted by Helsinki newspapers. She continued to use the signature O or A and translated short stories for the said newspaper, Helsinki Dagblas, Huvudstadsbladet and Åbo underättelser. She also wrote one or two poems often with motifs from her hometown. In 1860, she received an offer from Prof. Nordman to accompany him and his daughters on a study trip to southern Russia and Crimea. The voyage began on May 27, 1860 aboard the steamer Grefve Berg. The voyage went over Stockholm, Lubeck, Halle and Leipsig to Dresden, where, among other things, the bid gallery was visited. They continued through Saxon Scheiz and Prague to Vienna, where they visited the Liechtenstein Picture Gallery. Across Budapest, the journey continued along the Danube to Serbia, Turkey, Bulgaria and the Vltava. On June 23, they arrived in Odessa. After a week there continued the journey along the Dnieper to Yekaterinoslav (Dnipro Petrovsk)

PS.I'm starting searching for her and her brother's paintings DS.

HILDA OLSON hon föddes 1832 i Nykarleby och dog & begravdes 1916 i London.

Hennes familj hade tydliga konstnärliga anlag.Såväl brodern Oskar som hans son Fritz målade,den förre bätre än den senare enligt Topelius. Hilda växte upp i Nykarleby före branden. Hon har skildrat staden och vissa av dess innevånare i bevarade anteckningar men framföralt i sina målningar teckningar och akvareller.

Dessa återger vyer och platseri det gamla Nykarleby på ett närmaste naivistiskt sätt,medan hennes karikatyrer träffsäkert karaktäriserar samtida stadsbor. I slutet på 1850 talet flyttade hon till Helsingfors för studier i målning  vid Finska konstföreningens skola.I mars 1958 deltog hon med tre orginalmålningar  och tjugo kopior i föreningens första tävlan och erhöll det mindre priset (10 dukater).Hon fick nu av Professor Alex von Nordman i uppdrag att teckna och avrita föremål av naturhistorikt intresse. Hon hade av Oskar Olson lärt sig engelska i hemmet och fick 1852  en översättning antagen av Helsingfors tidningar.Hon begagnade i fortsättningen signaturen O eller A:n och översatte noveller för nämda tidning,Helsingfors Dagblas,Huvudstadsbladet och Åbo underättelser. Hon skrev även en och annan dikt ofta med motiv från hemstaden.År 1860 fick hon ett erbjudande från Prof.Nordman att medfölja honom och hans döttrar på en studieresa till sydryssland och Krim. Resan började den 27 maj 1860 ombord på ångfartyget Grefve Berg.Färden gick över Stockholm,Lubeck,Halle och Leipsig till Dresden,där bl.a bidgallerit besöktes. Man fortsatte genom Sachsiska Scheiz och Prag till Wien.,där Liechtensteiska bildgalleriet besågs.Över Budapest gick resan vidare längs Donau till Serbien,Turkiet,Bulgarien och Moldau. Den 23 juni anlände man till Odessa. Efter en vecka där fortsatte resan längs Dnjepr till Jekaterinoslav (Dnjepro Petrovsk)

IMG_1879.PNG
IMG_1669.PNG
bottom of page